Modul za elektronsku fiskalizaciju i fakturisanje

ELEKTRONSKA FISKALIZACIJA I FAKTURISANJE

Modul za fakturisanje u sebi sadrži kreiranje dokumenata (gotovinskih, bezgotovinskih, avansnih, korektivnih i sumarnih računa, ponuda i predračuna), šifarnik artikala i kupaca, kartice kupaca i dobavljača, knjige ulaznih i izlaznih faktura, izvještaje i sve što je zakonski potrebno za gotovinsko i bezgotovinsko plaćanje.

Modul za robno knjigovodstvo

ROBNO KNJIGOVODSTVO

Modul za robno knjigovodstvo u sebi sadrži pored svih funkcija koje ima modul za fakturisanje i kalkulacije i nivelacije cijena, interni prenos robe, popis i otpis robe, rezervacije i reverse, narudžbenice, trgovačku knjigu, stanje zaliha, karticu robe, izvještaje o prodaji robe i razlici u cijeni i štampu naljepnica sa cijenama i deklaracijama.

SNAŽNA TEHNIČKA PODRŠKA

Korisnici naših poslovnih programa imaju na raspolaganju stručnu tehničku podršku, a zahtjevi korisnika rješavaju se u najkraćem mogućem roku.
Tehnička podrška do 50 poziva ili 5 sati rada godišnje uključena je u cijenu zakupa programa. S korisnicima koji imaju potrebu za većim opsegom tehničke podrške, cijena se dogovara po zahtjevu.
Tehnička podrška obuhvata telefonske konsultacije, pomoć na daljinu, kao i pravo na nove verzije programa.

ZAKUP BAZE PODATAKA

Korisnicima koji trebaju pristupiti podacima s različitih lokacija (više poslovnih jedinica, udaljeni skladišni prostor, terenska prodaja, pristup iz kuće…) nudimo mogućnost korištenja naše infrastrukture, odnosno opciju najma baza podataka na našim serverima.
To znači da su podaci dostupni korisniku s bilo koje lokacije putem interneta.
Naši serveri su dostupni 24/7 (uptime 99,50%*) i nalaze se u server sobama kod domaćih internet provajdera.

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

Da, program je u potpunosti prilagođen zakonskim odredbama a naročito Zakonu o fiskalizaciji u prometu robe i usluga.

Postoji mogućnost uvoza sljedećih podataka:

- Spiska artikala
- Početnog stanja lagera
- Spiska kupaca
- Spiska dobavljača
- Početnog salda potraživanja od kupaca
- Početnog salda dugovanja dobavljačima

Da biste mogli da uvezete prethodno navedene podatke, potrebno je da ih dostavite u elektronskom obliku, poželjno u Excel fajlu.

Program Sors može raditi na svim računarima na kojima je instaliran Windows 7, Windows 8, Windows 10 ili Windows 11.

U sastavu cijene iznajmljivanja programa je i tehnička podrška za korišćenje programa koja podrazumeva telefonske konsultacije i pravo na pomoć na daljinu.

Redovno pratimo sve zakonske promjene i implementiramo ih u program. Nove verzije programa koje sadrže zakonske izmjene i tehnička unapređenja programa su uključene u cijenu iznajmljivanja.