CIJENE I MODULI

 • Elektronska fiskalizacija i fakturisanje

  10,00 / Mjesečno

 • Šifarnik artikala
 • Šifarnik kupaca
 • Depozit
 • Gotovinski i bezgotovinski računi
 • Korektivni računi
 • Presjek stanja
 • Dnevni izvještaj
 • Periodični analitički pregled
 • Periodični pregled za offline račune
 • Periodični pregled za korektivne račune
 • Predračuni i ponude
 • Kartice kupaca i dobavljača
 • Knjiga izlaznih i ulaznih računa
 • Robno knjigovodstvo

  15,00 / Mjesečno

 • Kalkulacije
 • Nivelacije
 • Interni prenos robe
 • Otpis robe
 • Popis
 • Rezervacija robe za kupca
 • Narudžbenice
 • Trgovačka knjiga
 • Stanje zaliha
 • Kartica robe
 • Izvještaji o prodaji robe i razlici u cijeni
 • Štampa naljepnica sa cijenama
 • Štampa naljepnica sa deklaracijama

Modul za fakturisanje u sebi sadrži kreiranje dokumenata (gotovinskih, bezgotovinskih, avansnih, korektivnih i sumarnih računa, ponuda i predračuna), šifarnik artikala i kupaca, kartice kupaca i dobavljača, knjige ulaznih i izlaznih faktura i izvještaje i sve što je zakonski potrebno za gotovinsko i bezgotovinsko plaćanje. Taj modul košta 10€ mjesečno uz pravo korišćenja programa u jednom računaru za period od jednog mjeseca.

Ukoliko vodite zalihe robe, potreban Vam je modul za robno knjigovodstvo koji u sebi sadrži pored svih funkcija koje ima modul za fakturisanje i kalkulacije i nivelacije cijena, interni prenos robe, popis i otpis robe, rezervacije i reverse, narudžbenice, trgovačku knjigu, stanje zaliha, karticu robe, izvještaje o prodaji robe i razlici u cijeni i štampu naljepnica sa cijenama i deklaracijama. Cijena ovog modula je 15€ mjesečno.

U navedene cijene uračunata je:
– Softverska licenca (Software Licence);
– Održavanje softvera (Software Maintenance) adaptivno, korektivno, perfekcijsko i preventivno održavanje softvera;
– Evolucija softvera (Software Evolution) generisanje nove verzije softvera sa novim funkcionalnostima ili karakteristikama i prilagođavanje svim zakonskim normama i pravilnicima, kao i svim promjenama koje uvodi nadležni organ;
Tehnička podrška (Technical Support) konsultacije vezane za funkcionisanje programa koje se obavljaju telefonskim putem, „pomoć na daljinu” pomoću programa „Team Viewer” ili „Any Desk”, usluga tehničke podrške za korišćenje programa, redovno ažuriranje programa i usklađivanje sa svim zakonskim promjenama.

Pravo korišćenja programa u svakom sledećem računaru naplaćuje se 60% od navedene cijene. Na primjer, korisnik koji ima potrebu da instalira modul za elektronsku fiskalizaciju i fakturisanje u tri računara ima mjesečne troškove zakupa 22€, po sljedećoj specifikaciji:
– prvi računar 10€ + PDV,
– drugi računar 6€ + PDV,
– treći računar 6€ + PDV.
Implementacija programa podrazumijeva instalaciju programa u računare kupca, kao i obuku zaposlenih za rad u programu. Implementacija softvera je besplatna i ovo su sve obaveze koje imate prema nama, tako da ne postoje skriveni troškovi.

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Broj korisnika koji mogu da koriste program nije ograničen. Svaki korisnik može da ima svoj korisnički nalog i postoji mogućnost ograničavanja pristupa podacima. Na primjer, jedan korisnik može da izdaje račune ali ne može da pristupa podacima koji se odnose na evidenciju rashoda. Drugom korisniku može da se odobri da pregleda sve podatake, ali može da mu se uskrati pravo da unosi nove ili mijenja postojeće podatke.

RAD U MREŽI I RAD NA UDALJENIM LOKACIJAMA

Program je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju što znači da su podaci centralizovani u jednu bazu podataka kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika. Omogućen je i rad na udaljenim lokacijama.

RAD SA VIŠE POSLOVNIH PROSTORA

Program je u potpunosti prilagođen za rad sa više poslovnih prostora. Lager lista, kartica robe ili izvještaji o prodaji robe mogu da budu prikazani za svaki poslovni prostor posebno ili za sve poslovne prostore zajedno.

Često postavljena pitanja

Da, program je u potpunosti prilagođen zakonskim odredbama a naročito Zakonu o fiskalizaciji u prometu robe i usluga.

Postoji mogućnost uvoza sledećih podataka:

Spiska artikala
Početnog stanja lagera
Spiska kupaca
Spiska dobavljača
Početnog salda potraživanja od kupaca
Početnog salda dugovanja dobavljačima
Da bismo mogili da uvezemo prethodno navedene podatke potrebno je da ih nam dostavite u elektronskoj formi, poželjno u ekselovom fajlu.

U sastavu cijene iznajmljivanja programa je i tehnička podrška za korišćenje programa koja podrazumeva telefonske konsultacije i pravo na pomoć na daljinu.

Redovno pratimo sve zakonske promjene i implementiramo ih u program. Nove verzije programa koje sadrže zakonske izmjene i tehnička unapređenja programa su uključene u cijenu iznajmljivanja.

TEHNIČKA PODRŠKA

Korisnici naših poslovnih programa na raspolaganju imaju stručnu tehničku podršku a zahtevi korisnika rešavaju se u najkraćem roku.

Tehnička podrška do 50 poziva ili 5 sati rada na godišnjem nivou je uračunata u cijenu zakupa programa. Sa korisnicima koji imaju potrebu za većim obimom tehničke podrške cijena se ugovara po zahtevu.

Tehnička podrška podrazumeva telefonske konsultacije, pomoć na daljinu kao i pravo na nove verzije programa.

headphones.png

TELEFONSKE KONSULTACIJE

Konsultacije vezane za funkcionisanje programa koje se obavljaju telefonskim putem.

team-viewer.png

POMOĆ NA DALJINU

Pravo na ''pomoć na daljinu'' koja se obavlja pomoću programa koji omogućava pristup računarima na daljinu (Team Viewer).

clock.png

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme naše tehničke podrške je od 9 do 17 časova od ponedeljka do petka.

update.png

AŽURIRANJE PROGRAMA

Pravo na nove verzije koje sadrže tehnička unapređenja programa kao i eventualne zakonske izmjene.

Zakup baze podataka

Svi naši poslovni programi su napravljeni tako da podatke centralizuju u jednu bazu podataka što omogućava istovremeni rad više korisnika. Korisnicima naših programa su na raspolaganju dvije mogućnosti:

1. Da bazu podataka čuvaju u svojim računarima
2. Da koriste uslugu zakupa baze podataka koja podrazumijeva da se baza podataka čuva u našim serverima

Usluga zakupa baze podataka namijenjena je korisnicima koji imaju potrebu da rade u našim programima na više udaljenih lokacija (više maloprodajnih objekata ili poslovnih jedinica, terenska prodaja, rad od kuće, udaljen magacin i slično) kao i korisnicima koji žele da maksimalno zaštite svoje podatke.

DOSTUPNOST SERVERA

Naši serveri su dostupni 24/7 (uptime 99,50%*) i nalaze se u server sobama kod domaćih internet provajdera.

BRZINA PROTOKA

Brzina prenosa podataka na našim serverima je do 200 MBps.

BEZBEDNOST

U cilju zaštite podataka koji se nalaze u našim serverima primijenjujemo bezbjednosne procedure po najvišim standardima a rezervne kopije svih baza podataka se prave redovno.

CIJENA ZAKUPA

Cijena zakupa do 3 baze podataka na našim serverima je 6€ + PDV mijesečno.

KONTAKT

SOFTKOM

Polimska 9
81000 Podgorica
+382 67 395 666
+382 69 395 666
pon - pet od 9h do 17h

Pošaljite nam poruku