CJENOVNIK

Sve cijene su izražene bez PDV.
Naplata se vrši na mjesečnom nivou.
Pravo korišćenja programa u svakom narednom računaru naplaćuje se 60% od navedene cijene.
U tabeli ispod prikazana je specifikacija na primjeru korisnika koji ima potrebu da instalira modul za elektronsku fiskalizaciju i fakturisanje u tri računara. Korisnik u tom slučaju ima mjesečne troškove zakupa 22.00€.

MODUL ZA ELEKTRONSKU FISKALIZACIJU I FAKTURISANJE

MODULRAČUNARCIJENAUKUPNO MJESEČNO
Elektronska fiskalizacija i fakturisanjePrvi10.00 €10.00 €
Elektronska fiskalizacija i fakturisanjeDrugi6.00 €16.00 €
Elektronska fiskalizacija i fakturisanjeSvaki naredni6.00 €Prethodni iznos + 6.00 €

Prikaz svih mogućnosti modula za elektronsku fiskalizaciju i fakturisanje, kao i njihovih funkcionalnosti i karakteristika se nalazi ovdje.

MODUL ZA ROBNO KNJIGOVODSTVO

MODULRAČUNARCIJENAUKUPNO MJESEČNO
Robno knjigovodstvoPrvi15.00 €15.00 €
Robno knjigovodstvoDrugi9.00 €24.00 €
Robno knjigovodstvoSvaki naredni9.00 €Prethodni iznos + 9.00 €

Prikaz svih mogućnosti modula za robno knjigovodstvo, kao i njihovih funkcionalnosti i karakteristika se nalazi ovdje.

DODATNI MODULI

MODULCIJENA
Modul za proizvodnju10.00 €
Modul za povezivanje sa WEB prodavnicom5.00 €
Modul za servis5.00 €

PRAVA KOJA KORISNIK STIČE ZAKUPOM PROGRAMA (LICENCA)

Softverska licenca (Software Licence)
Korisnik zakupljuje pravo korišćenja programa za knjigovodstvo Sors na određeni vremenski period.

Održavanje softvera (Software Maintenance)
Održavanje softvera podrazumijeva adaptivno, korektivno, perfekcijsko i preventivno održavanje softvera.

Evolucija softvera (Software Evolution)
Generisanje nove verzije softvera sa novim funkcionalnostima ili karakteristikama i prilagođavanje svim zakonskim normama i pravilnicima, kao i svim promjenama koje uvodi nadležni organ.

USLUGE UKLJUČENE U CIJENU

Instalacija programa u računare kupca
Instalacija programa na računarima kupca uključena je u cijenu i ne naplaćuje se posebno. Prema vlastitim potrebama i organizaciji, korisnik može samostalno izvršiti instalaciju programa koristeći priložena uputstva.

Obuka zaposlenih za rad u programu
Obuka zaposlenih za rad u programu uključena je u cijenu i ne naplaćuje se posebno. Instalacija programa i obuka zaposlenih za rad u programu vrše se putem programa za udaljenu podršku (AnyDesk, TeamViewer).

Tehnička podrška za korišćenje programa do 50 poziva ili 5 sati rada godišnje
Usluga tehničke podrške, do 50 poziva ili 5 sati rada godišnje, uključena je u navedene cijene. Sa korisnicima koji imaju potrebu za većim obimom tehničke podrške, cijene se ugovaraju prema zahtjevu.