ZAKUP BAZA PODATAKA

Svi naši poslovni programi su koncipirani tako da centralizuju podatke u jednu bazu podataka, što omogućava istovremeni rad više korisnika. Korisnicima naših programa su na raspolaganju dvije mogućnosti:

1. Da bazu podataka čuvaju u svojim računarima
2. Da koriste uslugu zakupa baze podataka koja podrazumijeva da se baza podataka čuva u našim serverima

Usluga zakupa baze podataka namijenjena je korisnicima koji imaju potrebu za radom u našim programima s više udaljenih lokacija (više maloprodajnih objekata) ili poslovnih jedinica, terenskom prodajom, radom od kuće, udaljenim magacinima i slično, kao i korisnicima koji žele maksimalnu sigurnost svojih podataka.

DOSTUPNOST SOFTKOM SERVERA I BRZINA PROTOKA PODATAKA

Naši serveri su dostupni 24/7 (dostupnost 99,50%*) i smješteni su u server sobama domaćih internet provajdera. Brzina prijenosa podataka iznosi do 200 mbps. To znači da korisnici praktično imaju pristup podacima 24 sata, 7 dana u sedmici (dostupnost 99,50%), s bilo koje lokacije, uz uslov pristupa internetu.

*Dostupnost od 99,50% znači da internet provajder garantuje dostupnost servera, a time i podataka korisnika, 99,50% vremena. Preostalih 0,50% rezervisano je za redovno održavanje opreme ili eventualne tehničke probleme koji mogu rezultirati nedostupnošću servera na internetu, a time i nemogućnošću korisnika da pristupe podacima.

BEZBJEDNOST PODATAKA

Radi zaštite podataka smještenih na našim serverima, primjenjujemo sigurnosne procedure prema najvišim standardima, a redovno pravimo rezervne kopije svih baza podataka.

CIJENA ZAKUPA

Cijena zakupa do 3 baze podataka na našim serverima je 5.00€ + PDV mijesečno.