MODUL ZA ELEKTRONSKU FISKALIZACIJU I FAKTURISANJE

Modul za elektronsku fiskalizaciju i fakturisanje je rješenje koje pojednostavljuje i automatizuje izdavanje i čuvanje dokumenata, te omogućava praćenje naplate potraživanja od kupaca.

Osnovne funkcije ovog modula obuhvataju kreiranje dokumenata (gotovinskih, bezgotovinskih, avansnih, korektivnih i sumarnih računa, ponuda i predračuna), šifarnik artikala i kupaca, kartice kupaca i dobavljača, knjige ulaznih i izlaznih faktura i izvještaje i sve što je zakonski potrebno za gotovinsko i bezgotovinsko plaćanje.

Modul za elektrosnku fiskalizaciju i fakturisanje dizajniran je tako da se svi podaci čuvaju na jednom mijestu, u jednoj bazi podataka kojoj istovremeno može pristupiti više korisnika. Omogućen je rad na udaljenim lokacijama.

Napominjemo da modul za elektrosnku fiskalizaciju i fakturisanje nema mogućnost evidencije prometa robe i stanja zaliha. Ove mogućnosti su obuhvaćene u našem programu za robno knjigovodstvo.

SPISAK FUNKCIJA

Funkcije modula za elektronsku fiskalizaciju i fakturisanje prikazane su u tabeli ispod.

 • ELEKTRONSKA FISKALIZACIJA I FAKTURISANJE

  10.00 / mjesečno

 • ŠIFARNIK ARTIKALA
 • ŠIFARNIK KUPACA
 • DEPOZIT
 • GOTOVINSKI I BEZGOTOVINSKI RAČUNI
 • KOREKTIVNI RAČUNI
 • PRESJEK STANJA
 • DNEVNI IZVJEŠTAJ
 • PERIODIČNI ANALITIČKI PREGLED
 • PERIODIČNI PREGLED ZA OFFLINE RAČUNE
 • PERIODIČNI PREGLED ZA KOREKTIVNE RAČUNE
 • PREDRAČUNI I PONUDE
 • KARTICE KUPACA I DOBAVLJAČA
 • KNJIGA IZLAZNIH I ULAZNIH RAČUNA

Cijene su izražene bez PDV-a.
Naplata se vrši na mjesečnom nivou.
Navedene cijene predstavljaju jedine troškove prema Softkomu – implementacija programa (instalacija i obuka za rad u programu) uključena je u cijenu i ne naplaćuje se posebno.
Navedene cijene podrazumijevaju pravo korisnika da instalira program na jedan računar.

USLUGE UKLJUČENE U CIJENU

Instalacija programa u računare kupca
Instalacija programa na računarima kupca uključena je u cijenu i ne naplaćuje se posebno. Prema vlastitim potrebama i organizaciji, korisnik može samostalno izvršiti instalaciju programa koristeći priložena uputstva.

Obuka zaposlenih za rad u programu
Obuka zaposlenih za rad u programu uključena je u cijenu i ne naplaćuje se posebno.

Tehnička podrška za korišćenje programa do 50 poziva ili 5 sati rada godišnje
Usluga tehničke podrške, do 50 poziva ili 5 sati rada godišnje, uključena je u navedene cijene. Sa korisnicima koji imaju potrebu za većim obimom tehničke podrške, cijene se ugovaraju prema zahtjevu.

PRAVA KOJA KORISNIK STIČE ZAKUPOM PROGRAMA (LICENCA)

Zakup programa
Korisnik zakupljuje pravo korišćenja programa Sors na vremenski period od mjesec dana.

Pravo na instalaciju programa u jedan računara
Korisnik ima pravo da instalira programa Sors u jedan računar koja koriste jednu bazu podataka. Posle instalacije u prvi računara pravo korišćenja programa u svakom sljedećem računaru naplaćuje se 60% od navedene cijene prema našem važećem cjenovnku.

TEHNIČKA PODRŠKA

Nudimo snažnu tehničku podršku za sve naše proizvode.

Tehnička podrška

SERVERI

Nudimo mogućnost zakupa baza podataka u našim serverima.

Zakup baze podataka

ZAKAŽITE PREZENTACIJU

Prezentaciju programa za fakturisanje možete zakazati pozivom na broj telefona 069 395 666.

Zakažite prezentaciju

DODATNI MODULI

Dodatni moduli su namenjeni korisnicima koji imaju specifične potrebe i njihova kupovina nije obavezna.

ROBNO KNJIGOVODSTVO

Modul za robno knjigovodstvo uključuje kalkulacije, nivelacije, interne otpremnice, povratnice i druge dokumente koji služe za bilježenje prometa robe u skladištu. Sadrži izvještaje o stanju zaliha i karticama artikala. Cijena modula iznosi 15.00€ mjesečno.

POVEZIVANJE SA WEB PRODAVNICOM

Ovaj modul omogućava razmjenu podataka između softvera za fakturisanje i web prodavnice putem slanja informacija o proizvodima, stanju zaliha i cijenama u web prodavnicu, dok preuzima podatke o naručenim proizvodima iz web prodavnice. Čitav proces je automatizovan. Cijena modula iznosi 5.00€ mjesečno.

SERVIS

Ovaj modul je namijenjen firmama koje pružaju usluge servisa. Sadrži revers (dokument za evidenciju prijema robe u servis) kao i radni nalog koji može imati različite statuse (u radu, završen, itd.). Integrisan je sa drugim djelovima softvera. Cijena modula iznosi 5.00€ mjesečno.

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Broj korisnika koji mogu koristiti program Sors nije ograničen. Svaki korisnik može imati vlastiti korisnički nalog, a postoji mogućnost ograničavanja pristupa podacima. Na primjer, jedan korisnik može izdavati račune, ali neće imati pristup podacima koji se odnose na evidenciju rashoda. Drugom korisniku može biti odobreno pregledavanje svih podataka, ali mu se može uskratiti pravo unosa novih ili izmjene postojećih podataka.

RAD U MREŽI I RAD NA UDALJENIM LOKACIJAMA

Program Sors potpuno je prilagođen radu u mrežnom okruženju, što znači da su podaci centralizovani u jednoj bazi podataka kojoj istovremeno može pristupiti više korisnika. Takođe, omogućen je rad na udaljenim lokacijama.