Modul za elektronsku fiskalizaciju i fakturisanje

ELEKTRONSKA FISKALIZACIJA I FAKTURISANJE

Modul za fakturisanje u sebi sadrži kreiranje dokumenata (gotovinskih, bezgotovinskih, avansnih, korektivnih i sumarnih računa, ponuda i predračuna), šifarnik artikala i kupaca, kartice kupaca i dobavljača, knjige ulaznih i izlaznih faktura, izvještaje i sve što je zakonski potrebno za gotovinsko i bezgotovinsko plaćanje.

Modul za robno knjigovodstvo

ROBNO KNJIGOVODSTVO

Modul za robno knjigovodstvo u sebi sadrži pored svih funkcija koje ima modul za fakturisanje i kalkulacije i nivelacije cijena, interni prenos robe, popis i otpis robe, rezervacije i reverse, narudžbenice, trgovačku knjigu, stanje zaliha, karticu robe, izvještaje o prodaji robe i razlici u cijeni i štampu naljepnica sa cijenama i deklaracijama.