MODUL ZA ROBNO KNJIGOVODSTVO

Modul za robno knjigovodstvo u sebi sadrži potpuno rješenje namijenjeno za vođenje zaliha robe.

Ovaj modul omogućava vođenje precizne evidencije o stanju zaliha, internom prenosu robe, popisu i otpisu, rezervaciji robe i stanju robe kod kupaca po reversima. Značajno ubrzava i olakšava operacije koje se obavljaju svakodnevno, izradu kalkulacija, nivelacije cijena, evidenciju povrata robe i slično. Automatski formira izvještaje kao što su lager lista, trgovačka knjiga. Sadrži izvještaje o ostvarenoj razlici u cijeni, prodaji i nabavci robe…

Modul za robno knjigovodstvo dizajniran je tako da su podaci centralizovani na jednom mjestu, u jednoj bazi podataka kojoj istovremeno može pristupiti više korisnika. Omogućen je i rad u programu na udaljenim lokacijama.

Program podržava rad sa više poslovnih prostora koji posluju u okviru istog pravnog lica.

SPISAK FUNKCIJA

Funkcije modula za robno knjigovodstvo prikazane su u tabeli ispod.

 • ROBNO KNJIGOVODSTVO

  15.00 / mjesečno

 • KALKULACIJE
 • NIVELACIJE
 • INTERNI PRENOS ROBE
 • OTPIS ROBE
 • POPIS
 • REZERVACIJA ROBE ZA KUPCA
 • NARUDŽBENICA
 • TRGOVAČKA KNJIGA
 • STANJE ZALIHA
 • KARTICA ROBE
 • IZVJEŠTAJI O PRODAJI ROBE I RAZLICI U CIJENI
 • ŠTAMPA NALJEPNICA SA CIJENAMA
 • ŠTAMPA NALJEPNICA SA DEKLARACIJAMA

Cijene su izražene bez PDV-a.
Naplata se vrši na mjesečnom nivou.
Navedene cijene predstavljaju jedine troškove prema Softkomu – implementacija programa (instalacija i obuka za rad u programu) uključena je u cijenu i ne naplaćuje se posebno.
Navedene cijene podrazumijevaju pravo korisnika da instalira program na jedan računar.

USLUGE UKLJUČENE U CIJENU

Instalacija programa u računare kupca
Instalacija programa na računarima kupca uključena je u cijenu i ne naplaćuje se posebno. Prema vlastitim potrebama i organizaciji, korisnik može samostalno izvršiti instalaciju programa koristeći priložena uputstva.

Obuka zaposlenih za rad u programu
Obuka zaposlenih za rad u programu uključena je u cijenu i ne naplaćuje se posebno.

Tehnička podrška za korišćenje programa do 50 poziva ili 5 sati rada godišnje
Usluga tehničke podrške, do 50 poziva ili 5 sati rada godišnje, uključena je u navedene cijene. Sa korisnicima koji imaju potrebu za većim obimom tehničke podrške, cijene se ugovaraju prema zahtjevu.

PRAVA KOJA KORISNIK STIČE ZAKUPOM PROGRAMA (LICENCA)

Zakup programa
Korisnik zakupljuje pravo korišćenja programa Sors na vremenski period od mjesec dana.

Pravo na instalaciju programa u jedan računara
Korisnik ima pravo da instalira programa Sors u jedan računar koja koriste jednu bazu podataka. Posle instalacije u prvi računara pravo korišćenja programa u svakom sljedećem računaru naplaćuje se 60% od navedene cijene prema našem važećem cjenovnku.

RAD SA VIŠE POSLOVNIH PROSTORA

Program Sors je potpuno prilagođen za rad sa više poslovnih prostora. Podaci iz svih poslovnih prostora čuvaju se na jednom mjestu, u jednoj bazi podataka, što omogućava efikasan rad i detaljan uvid u poslovanje.

TEHNIČKA PODRŠKA

Nudimo snažnu tehničku podršku za sve naše proizvode.

Tehnička podrška

SERVERI

Nudimo mogućnost zakupa baza podataka u našim serverima.

Zakup baze podataka

ZAKAŽITE PREZENTACIJU

Prezentaciju programa za maloprodaju možete zakazati pozivom na broj telefona 069 395 666.

Zakažite prezentaciju

DODATNI MODULI

Dodatni moduli su namenjeni korisnicima koji imaju specifične potrebe i njihova kupovina nije obavezna.

ELEKTRONSKA FISKALIZACIJA I FAKTURISANJE

Modul za elektronsku fiskalizaciju i fakturisanje je rješenje koje pojednostavljuje i automatizuje izdavanje i čuvanje dokumenata, te omogućava praćenje naplate potraživanja od kupaca. Cijena modula iznosi 10.00€ mjesečno.

PROIZVODNJA

Modul za proizvodnju obuhvata sastavnice, prijemnice, radne naloge, trebovanja i predajnice. Omogućava automatizaciju evidencije kompletnog proizvodnog procesa. Cijena modula je 10.00€ mjesečno.

POVEZIVANJE SA WEB PRODAVNICOM

Ovaj modul omogućava razmjenu podataka između softvera za fakturisanje i web prodavnice putem slanja informacija o proizvodima, stanju zaliha i cijenama u web prodavnicu, dok preuzima podatke o naručenim proizvodima iz web prodavnice. Čitav proces je automatizovan. Cijena modula iznosi 5.00€ mjesečno.

SERVIS

Ovaj modul je namijenjen firmama koje pružaju usluge servisa. Sadrži revers (dokument za evidenciju prijema robe u servis) kao i radni nalog koji može imati različite statuse (u radu, završen, itd.). Integrisan je sa drugim djelovima softvera. Cijena modula iznosi 5.00€ mjesečno.

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Broj korisnika koji mogu koristiti program Sors nije ograničen. Svaki korisnik može imati vlastiti korisnički nalog, a postoji mogućnost ograničavanja pristupa podacima. Na primjer, jedan korisnik može izdavati račune, ali neće imati pristup podacima koji se odnose na evidenciju rashoda. Drugom korisniku može biti odobreno pregledavanje svih podataka, ali mu se može uskratiti pravo unosa novih ili izmjene postojećih podataka.

RAD U MREŽI I RAD NA UDALJENIM LOKACIJAMA

Program Sors potpuno je prilagođen radu u mrežnom okruženju, što znači da su podaci centralizovani u jednoj bazi podataka kojoj istovremeno može pristupiti više korisnika. Takođe, omogućen je rad na udaljenim lokacijama.