TEHNIČKA PODRŠKA

Korisnici naših poslovnih programa imaju pristup stručnoj tehničkoj podršci, a zahtjevi korisnika se rješavaju u najkraćem mogućem roku. Tehnička podrška obuhvata:

1. Konsultacije vezane uz funkcionisanje programa koje se obavljaju telefonskim putem.
2. Pravo na “pomoć na daljinu” koja se ostvaruje pomoću programa koji omogućava udaljeni pristup računarima (AnyDesk, TeamViewer).
3. Pravo na nove verzije programa.

Sledeće stavke nisu obuhvaćene tehničkom podrškom:

1. Dorade programa prema zahtjevu kupca.
2. Izlazak na teren.
3. Otklanjanje hardverskih kvarova (kvarovi na računaru, štampačima itd.).

U cijenu zakupa programa uključena je tehnička podrška do 50 telefonskih poziva ili 5 sati rada godišnje (šta se prije potroši). Sa korisnicima koji imaju potrebu za većim obimom podrške cijena se ugovara po zahtjevu.

Radno vrijeme tehničke podrške je od 09:00 do 17:00 svakog radnog dana, od ponedjeljka do petka.